Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Писмен превод

 

 

  • Когато търсите експертен изпълнител за вашия превод, срокът е кратък, а качеството критично за успеха - ние сме вашето решение.
  • Когато имате специализиран текст и терминологията е от особено значение, доверете ни се и ние няма да ви подведем.
  • Когато документацията е огромна, а сроковете – кратки, няма да ви изоставим. С общи усилия, гъвкавост и изобретателност ще намерим решение и на това предизвикателство.
  • Когато имате чудесен уебсайт, но само на един език, не се тревожете, от нас ще получите точно толкова чудесен сайт на всеки език, който изберете.
  • Когато сте написали научен доклад или презентация на български или чужд език, но не сте сигурен в стила и правописа си? С радост ще ви избавим от това затруднение. Нашите специалисти ще редактират текста и ще се съобразят с изискванията за публикация, ако има такива.
  • Когато сте измислили уникално и изразително мото и няма преводач, който да преведе вашата творческа мисъл – предизвикайте нашата фантазия. Ако една глава не е достатъчна, екипното мислене и усилия могат да постигнат невероятни резултати. Ще обявим конкурс и ще изберем, не просто най-доброто, а това, което хармонира с вашата собствена идея.

Предлагаме преводи от всички живи езици на български, за повечето от тях и обратно, както и множество езикови комбинации от чужд на чужд език. Всяка година агенцията превежда над 10 000 страници в различни области на познанието.

В нашата картотека са регистрирани и одобрени над 1000 специалисти - преводачи, редактори и консултанти, което ни предоставя изключително широк диапазон от специализирани в различни сфери професионалисти. Използването на почти всякакви видове преводачески софтуери ни дава възможност да работим в кратки срокове и да осигурим максимална терминологична адекватност и последователност. И ако не познаваме вашия софтуер или платформа, не се притеснявайте - ще го разучим специално за вас.

Обичайно единичната цена за писмен превод се определя на база стандартна страница изходен текст (1500 знака без интервалите) до десетичен знак. Но ако вие имате други предпочитания, няма проблем – не се съмнявайте, че ще постигнем консенсус. Когато изходният текст е в технически неизброим формат (в т.ч. йероглифните езици) за база се взема резултатният текст.

Цената се договаря в зависимост от обема, срока, терминологията и предназначението на превода. В нея са включени редакция и проверка съгласно изискванията на Международния стандарт за преводачески услуги ISO 17100, който гарантира качеството на писмените преводачески услуги.

Преводаческа агенция СОФИТА поддържа политика на високи професионални стандарти и етика. Агенцията е регистриран администратор на лични данни и с всички служители, преводачи и партньори са сключени договори за конфиденциалност, което гарантира сигурността на цялата информация, станала ни достояние по време на работата ни с вас и за вас.