Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка

 

Други съпътстващи услуги, за които можете да се обърнете към СОФИТА са:

 • Редакция – терминологична, стилова, рекламна, художествена, езикова, контролна/техническа;
 • Коректура;
 • Адаптация;
 • Актуализация на превод;
 • Набор и текстообработка;
 • Оформление, предпечатна подготовка и печат, тиражиране;
 • Създаване на памет;
 • Книговезки и други съпътстващи превода печатни услуги;
 • Транскрипции;
 • Озвучаване/дублиране;
 • Субтитриране;
 • Сваляне и запис на фонограма;
 • Проверка адекватността на търговско наименование;
 • Организационни услуги;
 • Калиграфски и стенографски услуги.

Свържете се с нас, за да получите пълна информация.