Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Локализация

 

 

Когато навлизате на нов пазар и искате информацията за вашия продукт или услуга да достигне до целевата аудитория по най-качествения начин, вие се нуждаете от локализация – процес, при който текстът не само се превежда, но едновременно с това се адаптира към спецификите на страната, където той ще се ползва, вземайки предвид следните фактори:

  • географска област и правила за изписване на дата, мерни единици, часова зона и т.н.
  • култура, нрави, обичаи, езикови особености - типични изрази, имена, социални и емоционални връзки и т.н.
  • специфика на местните и международни пазарни отношения
  • законодателните норми и изисквания в съответната страна

При този особен превод е важен не само на текстът, но и визуализацията - видео, картини, символи - цялата онагледяваща информация, която трябва да проверим дали е подходяща според изброените по-горе фактори за локалния пазар.

Най-често локализацията се свързва с превода на софтуерни приложения, уеб сайтове и продукти, които бързо „остаряват“ и времето на подготовка за достигане до пазара е критично (TTM time to market). За да завладеете аудиторията е изключително важно да предложите превод на езика на Потребителя - например ако се превеждат ключови думи за SEO оптимизация.

Локализацията поставя много предизвикателствата при превода на софтуерни продукти – специфична терминология, ограничен брой символи, вътрешни връзки, последователност и недвусмисленост, което изисква лингвистите да бъдат специализирани в съответната сфера.  Оставили зад гърба си множеството успешни проекти, с радост ще ви помогнем да преодолеете всички препятствия и да получите краен продукт, който напълно отговоря на вашите изисквания и едновременно с това е лесен и удобен за Потребителя.

От локализация се нуждаят компютърните игри и приложенията за смартфони. В тази индустрия експертите са доказали, че добрата локализация води директно до възвращаемост на инвестицията над 50%.

А в 21 век локализацията на уебсайтове вече е необходимост! Тя отваря нови пазари и нови възможности пред всеки бизнес. Интернет мрежата и мобилният достъп промениха начина, по който клиентите търсят информация и пазаруват. Ключът към успеха на всеки бизнес е потребителят, а той е достъпен когато му говорим на неговия език. Пазаруването онлайн вече не е каприз, а ежедневна практика. Електронната търговия заема все по-голям дял от общите продажби.

 

Ако искате да сте в крак с времето, време е да локализирате своя уебсайт!

А ние, в СОФИТА, можем да го направим - с внимание и грижа, така че да го харесат вашите клиенти и вие самите.

Освен професионализъм и опит, ние ще ви предложим своята ангажираност и контрол от начало до край,  за да гарантираме не само качеството, но и вашето спокойствие и увереност в успеха.