Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Легализация

 

 

Превод на документи

Заверка на документи и преводи

Легализация на документи

 

1. ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ В ЧУЖБИНА, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОСЛУЖАТ В БЪЛГАРИЯ

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените в друга държава документи следва да бъдат заверени в държавата, от която произхождат по начин, който зависи от това, какви са отношенията на съответната Държава с България:

  1. Държавата има действащ Договор за правна помощ с България - списък
  2. Държавата е страна по Хагската Конвенция - списък
  3. Държавата не попада в нито една от двете групи държави

Важна забележка!

Именно тази заверка в съответната държава представлява легализацията, която прави документа валиден да произведе действие в България. Преводите се извършват и подписват от „заклети преводачи“ чрез агенциите, оторизирани от МВнР за предоставяне на тези услуги, чиито подписи се заверяват надлежно от сектор „Легализации и заверки“ при МВнР.

За да бъде заверен, преводът трябва да е неразривно скачен към легализиран съгласно съответните изисквания оригинален документ.

В противен случай ще получите превод с подписа на заклетия превода, но без заверката му в МВнР.

 ПРЕПОРЪКА:
Ако искате от ваши близки и партньори документи, които ще използвате в България, информирайте се предварително в кой от трите режима на отношения попада държавата, от която идва документа, и поискайте точно необходимата заверка. Можете да видите подробности в сайта на МВнР
.
И ако все пак не ви стане ясно (усмивка), просто позвънете в СОФИТА!

 

2. ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОСЛУЖАТ В ЧУЖБИНА

За да бъдат валидни в чужбина документите, издадени в България, следва да бъдат заверени по начин, който зависи от това, какви са отношенията на България с държавата, за която са предназначени, от вида на документа и от коя българска институция е издаден.

Важна забележка:

В този случай легализацията се отнася за оригиналния български документ. Именно тази заверка представлява легализацията, която прави документа годен да произведе действие на територията на друга държава. Това може да бъде направено от Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи или Министерството на образованието и науката в зависимост от вида на документа. Преводите се извършват и подписват от „заклети преводачи“ чрез агенциите, оторизирани от МВнР за предоставяне на тези услуги, чиито подписи се заверяват надлежно от сектор „Легализации и заверки“ при МВнР.

 ПРЕПОРЪКА:
Ако трябва да изпратите на ваши близки и партньори български документи, които ще използват в чужбина, информирайте се предварително в кой от трите режима на отношения попада държавата, в която документите трябва да произведат действие, за да се направят точно необходимите заверки.
Можете да видите подробности в сайта на МВнР
.
И ако все пак не ви стане ясно (усмивка), отново позвънете в СОФИТА!

 Преводаческа агенция СОФИТА има договор с Министерството на външните работи за извършване на преводи на официални (публични) документи и книжа от български на чужди езици и от чужди на български език от 1991 г.

Нашият екип с радост ще използва своя опит и компетентност да ви помогне да получите не само превод, но и валиден документ за където трябва и когато трябва.

ПОЛЕЗНО!

Знайте обаче, че ако имате време, а бюджетът ви е ограничен, вие сами можете да направите всички заверки по институциите, в т.ч. заверката на превода в МВнР. Информация за държавните такси и сроковете за обработване и предаване на документите можете да намерите в сайтовете на съответните ведомства.

Нашите организатори ще подготвят документите ви по искания начин и ще ви инструктират в зависимост от конкретния казус, така че да се ориентирате лесно и бързо в институционалната джунгла.

Таксовите марки можете да закупите от нашия офис без завишение на цената.

Повече подробности, очаквайте скоро…