Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Мерки във връзка с усложнената обстановка около Covid–19

Уважаеми клиенти, партньори и приятели!

В тези трудни за България и цялото човечество дни, ние от Преводаческа агенция СОФИТА най-напред искаме да пожелаем на Вас и Вашите близки здраве и сила!
Колкото и страшен да е Covid-19, вярваме, че човешкият дух е по-силен.
Тази ситуация е изпитание, но и предизвикателство.

Привилегия за нашия бранш е възможността да използваме съвременните технологии, които в тази необичайна и сложна ситуация ни дават пълната възможност дистанционно да осигурим безпрепятствен работен процес.

Предвид обстановката и обявеното извънредно положение в страната, дейността на СОФИТА е реорганизирана с преобладаваща дистанционна работа и дежурен екип на място при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на личната защита на екипа, за който са осигурени и необходимите предпазни средства и дезинфектанти.

Приехме ситуацията като предизвикателство и бихме искали да ви уверим, че работният процес е стабилен и в пълния си капацитет. Независимо от утежнените условия на работа, ви уверяваме, че Екипът на СОФИТА е на Ваше разположение както винаги до сега.

ОСТАНЕТЕ  ЗДРАВИ!