Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Помощ

Често задавани въпроси и отговори

 • Как да разбера колко ще ми струва превода?

  Ценова оферта можете да получите, когато анализираме целия текст за превод. Можете да ни го изпратите онлайн от заявката в сайта или по имейла, важно е да разполагаме с пълния обем. Ще се свържем с вас и ще получите оферта по най-бързия начин.


 • На каква база изчислявате цената?

  Цената на писмения превод се изчислява на база една стандартна страница - 1500 символа без интервалите, а в определени случаи се изчислява на дума, като се изброява обема на оригинала. Ако имате текста в MS Word формат, програмата има функция, която изчислява броя символи със или без интервали и можете лесно да разберете колко стандартни страници е обема на вашия документ. Креативните преводи за маркетингови, рекламни и други подобни текстове се оферират индивидуално, същото важи за речници, потребителски интерфейс и други специфични материали.


 • Какво определя цената?

  Към всяка от предлаганите от нас услуги има секция ценообразуване, където можете да направите справка за основните фактори, които определят цената.


 • Имате ли минимална ставка?

  Да – може да ви се струва несправедливо – преводът на няколко изречения да струва колкото превода на половин страница, но има причина поради която минималната ставка е по-скоро правило в преводаческия бизнес и това е, че колкото и малка да е една поръчка, тя включва администриране, налага прекъсването на работата на преводача/редактора и той/тя да започнат да мислят за различен клиент и текст. Винаги сме готови да направим услуга на клиентите си за кратки справки по телефона, но ако се налага по-задълбочена проверка и отговор в писмен вид прилагаме минимална ставка.


 • Защо преводите са толкова скъпи?

  В действителност стойността на превода е най-малкото перо от общата стойност на подготовката на текста за публикуване, но естествено тя нараства ако текста е много дълъг. Това, за което заплащате е главно времето, квалификацията и опита на преводача/ите. Понякога превода тече бързо и процесът е гладък, но често се случва лингвистът да прави половин час справка за една дума. В много случаи преводачите не са компенсирани, за времето, през което проучват и събират информация, запознават се с инструкциите и т.н. Необходимо е също да се отбележи, че за да бъдеш преводач от най-високо ниво се изискват огромен опит и познания, а това е рядкост. Естествено има и много други разходи на ресурси – софтуерни, хардуерни, наеми, и т.н., които също формират част от цената.


 • Колко време отнема превода?

  Като обща база опитния преводач успява да преведе 7 страници към български език на ден, които могат да достигнат до 10 страници и 5 страници към чужд език на ден. Колкото повече преводачи участват паралелно по един превод с цел съкращаване на срока, толкова повече работа има после за редактора да уеднакви стилово работата им, което със сигурност забавя процеса на тази втора стъпка. Тук е добре да се намери оптималния баланс. Стандартно трябва да си предвидите 4 работни дни за 20 страници превод с редакция. Ако обаче имате спешен проект - ние разполагаме с ресурс за превод на големи обеми в много кратки срокове и можем да ви помогнем, в такъв случай свържете се с колега в офиса, за да получите най-бързо съдействие.


 • Машинният превод – създаден ли е софтуер, който да замества превода от човек?

  Машинният превод съществува вече от доста време, а и днес можеш да си преведеш текста автоматично директно в Интернет мрежата. Но всеки, който е опитал да го направи се е сблъскал с трудностите и ограниченията на такъв превод. Съществуващите програми просто не могат да се справят ефективно със сложността на езика. Разработката на софтуер, който действително да генерира граматически правилни изречения и резултатният превод да е съобразен с контекста е огромен и сложен проект, а контролът на качеството допълнително го утежнява. Дори ако някой се заеме да го осъществи по правилния начин, една обща програма пак ще остане безполезна за специализираните текстове и може би продуктите ще са станали не актуални преди програмата да е готова. От друга страна езиците са живи и непрекъснато се изменят и това е още една трудност за създаването на надежден софтуер. Изглежда, че ще мине дълго време преди човешкия преводачески ресурс да бъде изместен от машинния превод. И все пак има много стъпки от преводаческия процес, които са успешно автоматизирани. Два софтуерни инструмента са навлезли в широка употреба: електронните речници, които се усъвършенстват непрекъснато в процеса на работа и преводаческата памет, която съхранява пасажи и фрази, вече преведени и позволява да се използват многократно. Ние прилагаме и двата подхода в интерес на повишаване на ефективността на работата и качеството на превода (в смисъл на консистентност). Не на последно място техническите проверки също са автоматизирани с програми като Xbench и дават възможност да се открият и поправят грешки, които лесно се пропускат при ръчна проверка.


 • Има ли значение как изпращам поръчката?

  Да, с цел ускоряване на процеса ние предпочитаме да получаваме поръчките по имейл. Текстът за превод можете да прикачите във формата, в които работите вие, например MS Word, Adobe Acrobat, Power Point, Excel, и др. защото тогава можем да използваме преводаческия софтуер, с всички негови предимства – памет, терминологична последователност, технически проверки и т.н. Най-неудобният вариант е да ни изпатите текста сканиран или по факс често той става нечетлив, а и такъв документ трудно се обработва и дори изброяването на обема става ръчно и отнема време. Процесът се забавя още повече от допълнително време за обработка с OCR програми за разчитането на текстовете и понякога това забавяне може да се окаже неоправдано.


 • Можете ли да преведете уебсайт?

  Разбира се и ние го правим постоянно, като можем да ви изпратим обратно html файловете без риск за кода ако желаете. Най-добре е да ни изпратите файловете, които желаете да бъдат преведени или поне прецизна карта на сайта, защото ненужни пропуски стават, когато трябва да се търсят по сайта всички материали, които се нуждаят от превод. Понякога проблеми с браузъра водят до цели секции от уебсайта, които остават невидими за нас, за да го предотвратим – изпратете ни целия текст за превод.


 • Има ли значение колко големи са файловете ми?

  Няма ограничение за размера на файловете, които ни изпращате. Много често не е такъв случая с клиентите. Някои файлове се получават без проблеми, но не могат да бъдат изпратени обратно, в такъв случай има достатъчно сигурни програми като WeTransfer които могат да бъдат използвани за трансфера на файловете.


 • Оригиналния текст, който изпратих беше перфектно форматиран защо преводът изглежда така разбъркан?

  Обикновено това, което ви изпращаме е това, което получаваме като формат от вас, ако не е уговорено друго предварително. Ако файла е MS Word често се използва стандартно форматиране, готови темплейти или се приемат предлагани от самата програма формати на случаен принцип. Като резултат това, което преводачът вижда на неговия екран, често се различава от това, което вие виждате според настройките на програмата на вашия екран. Така например ако таблиците са били конструирани с използването на табулатори и интервали, те ще се разпаднат в първия момент когато се промени дължината на думите. Преформатирането на изходния текст може да се договори предварително като част от предлаганата услуга или форматирането на изходния файл да бъде направено по начин, който да е устойчив, за да остане валидно и след превода.


 • Ще бъда ли прехвърлян от един на друг организатор?

  Ние възлагаме отговорността за всеки клиент на определен организатор проекти от нашия екип, който става основното контактно лице за всички поръчки. Но винаги има някой, който е наличен да помогне ако лицето за контакт е извън офиса. Влагаме големи усилия в запазването и ефективното споделяне на работната информация, така че всеки от екипа да може да има бърз достъп до ангажимента по поръчката, като и постоянен мониторинг на текущия прогрес за да може бързо да даде отговор на вашето запитване. Работим със специално създаден за нас софтуер, който автоматизира този процес и предотвратява вероятността от пропуски.