Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

За преводачи

Обратна връзка

Оценка на работата със СОФИТА:
ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШАТА ИСКРЕНОСТ

Име и фамилия:

 

Изпълняване на вид дейност за СОФИТА:

 • Писмен превод
 • Устен превод
 • Редакция
 • Коректура
 • Друго (моля, посочете):    
 

Колко често използваме Вашите услуги?

 • Всеки ден
 • Веднъж седмично или по-често
 • Веднъж месечно
 • На всеки 2-3 месеца
 • 2-3 пъти в годината
 • Веднъж годишно или по-рядко
 

Достатъчно често ли използваме Вашите услуги според Вашите очаквания/желание?

 • Да
 • Не
 • Друго (моля, посочете):    
 

Смятате ли, че работата, която получавате, отговаря на Вашата компетентност?

 • Да
 • В повечето случаи
 • Рядко
 • Не
 • Друго (моля, посочете):    
 

Каква е оценката ви за работата с нашия екип?

 

Висока

Средна

Ниска

   Отношение:

   Комуникация:

   Ясни изисквания и инструкции:

   Съдействие от страна на колегите:

   Друг коментар:

 • Друго (моля, посочете):   
 

Как бихте оценили удовлетвореността си от заплащането на услугите, които ни предоставяте?

 • Изобщо не съм удовлетворен
 • Не съм удовлетворен
 • Удовлетворен съм
 • Напълно съм удовлетворен
 • Друго (моля, посочете):   
 

Има ли определен служител във фирмата, с когото предпочитате да комуникирате?

 • Да
 • Не
 • Друго (моля, посочете):   
 

Смятате ли хората, с които работите в Софита за достатъчно компетентни?

 • Да
 • Не
 • Друго (моля, посочете):   
 • Ако отговорът да, моля отбележете защо:):   
 

Склонни ли сте отново да работите за нас?

 • Категорично да
 • Вероятно да
 • Не съм сигурен
 • Категорично не
 • Вероятно не
 • Ако е различен от категорично да, моля отбележете защо:   
 

Срещате ли трудности в работата с нас?

 • Да
 • Понякога
 • Не
 • Рядко
 • Ако отговорът е да, моля отбележете защо:   
 

КОМЕНТАРИ, ПРЕПОРЪКИ, КРИТИКА (ще бъдем благодарни за всякакви коментари в тази графа):

Съгласен съм личните данни, които предоставям тук, да бъдат използвани от преводаческа агенция Софита ООД съгласно нейната Политика за защита на личните данни.Преводаческа агенция СОФИТА ООД е регистрирана като администратор на лични данни от 2010 година и Ви информира, че ще продължи надлежно да съхранява и обработва предоставяните лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR). Моля при промяна на данни, които биха попречили на изпълнението на ангажиментите ни към Вас или изискуемите от закона такива, да бъдем своевременно уведомени.