Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

За преводачи

Регистрационна карта за одобрени преводачи

Лични данни:

Име, презиме и фамилия:

ЕГН:

Месторождение:

Лична карта №:

Издадена на:

От РПУ на МВР:

 

Адресна регистрация:

Данъчна служба:

 

Осигурителен статус и начин на разплащане:

  • Самоосигуряващо
    Булстат
  • Осигурено по трудов договор
  • Пенсионер

Фирма:

ЕИК:

Адрес по регистрация:

МОЛ:

Длъжност във фирмата:

 

Предпочитан начин на разплащане:


Разплащанията се извършват по банков път. Разплащания в брой се извършват по изключение и след предварителна уговорка.

Титуляр:

IBAN:

Ако все пак желаете да получавате хонорарите си в брой, моля посочете тук

 

E-mail:

Съгласен съм личните данни, които предоставям тук, да бъдат използвани от преводаческа агенция Софита ООД съгласно нейната Политика за защита на личните данни.Преводаческа агенция СОФИТА ООД е регистрирана като администратор на лични данни от 2010 година и Ви информира, че ще продължи надлежно да съхранява и обработва предоставяните лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR). Моля при промяна на данни, които биха попречили на изпълнението на ангажиментите ни към Вас или изискуемите от закона такива, да бъдем своевременно уведомени.


* - Попълването на полетата с * e задължително.