Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Кандидати

Кандидат преводачи


Моля, попълнете данните на кирилица!

Основна информация:


Допълнителна информация:


Езици:
 

Първи чужд език:

Изучаван в:

Ниво на владеене:

Посока на превод:

Писмен превод


Редактор


Коректор


Опит години


Синхрон


Консекутив


Опит години


Заклет


 

Втори чужд език:

Изучаван в:

Ниво на владеене:

Посока на превод:

Писмен превод


Редактор


Коректор


Опит години


Синхрон


Консекутив


Опит години


Заклет


 

Трети чужд език:

Изучаван в:

Ниво на владеене:

Посока на превод:

Писмен превод


Редактор


Коректор


Опит години


Синхрон


Консекутив


Опит години


Заклет


 

Смесени езикови комбинации: (пример EN > FR)

Писмен превод


Редактор


Коректор


Опит години


Синхрон


Консекутив


Опит години


Заклет


Писмен превод


Редактор


Коректор


Опит години


Синхрон


Консекутив


Опит години


Заклет


 


Работна техника, компютърни умения и други:
 

CAT Tools

 
Други умения: Предпечат Субтитриране Сваляне на фонограма Локализация
 

Интернет бази данни и речници:

Други специални умения:

Опит с други агенции:

Опишете накратко преводаческият си опит:

 
Приложения: Автобиография Референции Дипломи Други
 


Моля, отбележете основните области, в които превеждате:
 • Автомобили
 • Биология
 • Ветеринарна медицина
 • Военно дело
 • Геология
 • География
 • Договори
 • Европейски съюз
 • Езотерика
 • Екология
 • Електроника
 • Електротехника
 • Електроуреди
 • Енергетика
 • Журналистика
 • Изкуство
 • Икономика
 • Информационни технологии
 • Клинични проучвания
 • Лични частни документи
 • Маркетинг
 • Машиностроене
 • Медицина
 • Медицинска техника
 • Металургия
 • Образование
 • Поезия
 • Политика
 • Право
 • Реклама
 • Религия
 • Ръководства за машини
 • Селско стопанство
 • Софтуер
 • Спорт
 • Стоматология
 • Строителство
 • Телекомуникации
 • Туризъм
 • Търговски документи
 • Фармацевтика
 • Финанси
 • Фирмени документи
 • Хардуер
 • Химия
 • Хранителна промишленост
 • Художествена литература
 

Съгласен съм личните данни, които предоставям тук, да бъдат използвани от преводаческа агенция Софита ООД съгласно нейната Политика за защита на личните данни.Преводаческа агенция СОФИТА ООД е регистрирана като администратор на лични данни от 2010 година и Ви информира, че ще продължи надлежно да съхранява и обработва предоставяните лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR). Моля при промяна на данни, които биха попречили на изпълнението на ангажиментите ни към Вас или изискуемите от закона такива, да бъдем своевременно уведомени.