Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Формуляри

Форма за запитване/заявка

ИЗБЕРЕТЕ ВИД ПРЕВОД:


ПИСМЕН ПРЕВОД:
 

ОРИГИНАЛ:

Ако определянето на обема ви затруднява, ние ще го направим вместо вас.
 

ЕЗИК:

 

ВИД НА ПРЕВОДА:

 

ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ:

  • Легализация на документ от чужбина за България
  • Легализация на документ от България за чужбина
  • За коя страна е предназначен документа:
 

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


* - Попълването на полетата с * e задължително.

Съгласен съм личните данни, които предоставям тук, да бъдат използвани от преводаческа агенция Софита ООД съгласно нейната Политика за защита на личните данни.

Преводаческа агенция СОФИТА ООД е регистрирана като администратор на лични данни от 2010 година и Ви информира, че ще продължи надлежно да съхранява и обработва предоставяните лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR). Моля при промяна на данни, които биха попречили на изпълнението на ангажиментите ни към Вас или изискуемите от закона такива, да бъдем своевременно уведомени.УСТЕН ПРЕВОД:
 

Ако не разполагате с такава, моля посочете времетраенето по дати и часове:

 

ВИД УСТЕН ПРЕВОД:

 • Конферентен превод
  • Симултанен (на кабина)
  • Консекутивен
 • Консекутивен превод за делови срещи
 • Персонален превод – (шушутаж / тургид система)
 • Работен превод при придружаване
 • Екскурзовод
 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ТЕХНИКА ЗА ПРЕВОД ИЛИ ДРУГО ОБОРУДВАНЕ:

 • Да
 • Не


ОПИСАНИЕ ТЕХНИКА:

Вид техника:

Да/не:

Брой:

Дни:

Общо:

Кабина за екип от двама:
Система за превод:
Озвучаване:
Слушалки с ИЧ приемник:
Безжичен микрофон на статив:
Безжичен микрофон тип "брошка":
Дискусионни микрофонни пулта:
Овърхед проектор:
Проектор за диапозитиви:
Мултимедия:
Компютър:
Екран:
Флипчарт:
Копирен апарат:
Телефон:
Факс:
Интернет връзка:
Транспорт:
Командировъчни:
 

* - Попълването на полетата с * e задължително.

Съгласен съм личните данни, които предоставям тук, да бъдат използвани от преводаческа агенция Софита ООД съгласно нейната Политика за защита на личните данни.

Преводаческа агенция СОФИТА ООД е регистрирана като администратор на лични данни от 2010 година и Ви информира, че ще продължи надлежно да съхранява и обработва предоставяните лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR). Моля при промяна на данни, които биха попречили на изпълнението на ангажиментите ни към Вас или изискуемите от закона такива, да бъдем своевременно уведомени.