Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Формуляри

Обратна връзка

Удовлетвореност на клиентите на Преводаческа агенция СОФИТА:
Ако нямате желание да попълвате формата, моля пишете тук.

Откога използвате нашите услуги?

 • По-малко от 6 месеца
 • Между 6 месеца и 1 година
 • Между 1 и 3 години
 • Между 3 и 5 години
 • Над 5 години
 • Над 10 години
 

Кои от нашите услуги използвате? Можете да изберете повече от един отговор.

 • Превод
 • Превод и легализация
 • Устен превод
 • Предпечат
 • Печат
 • Друго (моля, посочете):    
 

Колко често използвате нашите услуги?

 • Всеки ден
 • Веднъж седмично
 • Веднъж на 2-3 седмици
 • Веднъж месечно
 • Веднъж на 2-3 месеца
 • Веднъж на 4-6 месеца
 • Веднъж до два пъти годишно
 • Друго (моля, посочете):    
 

Как бихте оценили удовлетвореността си от нашите продукти?

 • Напълно съм удовлетворен
 • Удовлетворен съм
 • Не съм напълно удовлетворен
 • Изобщо не съм удовлетворен
 • Друго (моля, посочете):   
 

Как оценявате нивото на нашите услуги по следните критерии?

 

Отлично

Много добро

Добро

Средно

Ниско

   Обслужване:

   Качество на преводите:

   Спазване на изисквания:

   Спазване на срокове:

   Цени:

 • Друго (моля, посочете):   
 

Склонни ли сте отново да използвате нашите услуги?

 • Категорично да
 • Вероятно да
 • Не съм сигурен
 • Вероятно не
 • Категорично не
 • Друго (моля, посочете):   
 

Бихте ли препоръчали нашите услуги на друг?

 • Категорично да
 • Вероятно да
 • Не съм сигурен
 • Вероятно не
 • Категорично не
 • Друго (моля, посочете):   
 

Имате ли препоръки или предложения за подобряване на нашите услуги?

 

Каква е оценката ви за нашето обслужване?

 • Отлична
 • Много добра
 • Добра
 • Слаба
 • Друго (моля, посочете):   
 

Оценката ви за СОФИТА в сравнение с други доставчици в същата сфера?

 • По-висока
 • Същата
 • По-ниска
 • Друго (моля, посочете):   
 

Смятате ли, че услугите на СОФИТА отговарят на вашите изисквания?

 • Да, напълно
 • Да, с малки изключения
 • Частично
 • Не
 • Друго (моля, посочете):   
 

Ще оценим вашите КОМЕНТАРИ, ПРЕПОРЪКИ И/ИЛИ КРИТИКА. Моля, използвайте полето по долу.

Съгласен съм личните данни, които предоставям тук, да бъдат използвани от преводаческа агенция Софита ООД съгласно нейната Политика за защита на личните данни.Преводаческа агенция СОФИТА ООД е регистрирана като администратор на лични данни от 2010 година и Ви информира, че ще продължи надлежно да съхранява и обработва предоставяните лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR). Моля при промяна на данни, които биха попречили на изпълнението на ангажиментите ни към Вас или изискуемите от закона такива, да бъдем своевременно уведомени.