Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Опит

 

Преводачески софтуер

В процеса на работа с цел гарантиране на най-високо качество на нашите преводи ние използваме възможностите на специализирания преводачески софтуер.

Основното преимущество, когато се работи с тези програми, е създаването на памет – инструмент, който повишава ефективността, като позволява повторното използване на вече преведени термини. Създава се база от данни с превода на изречения и фрази, която може да се използва многократно при всяка актуализация на съответния текст или при превод на нов текст в същата област.

Използването на памет дава изключителни предимства:

  • гарантира консистентност на превода, както и на всяка следващата актуализация;
  • дава възможност за едновременна работа на много преводачи в мрежа, които превеждат общ текст, използват една и съща памет и съответно преводът е с уеднаквена терминология;
  • намалява разходите, тъй като част от текста, понякога повече от 50% има вече съществуващ превод в паметта, който не се отчита като нов текст и разходът за превод пада;
  • подобрява производителността – много често изключително кратките срокове са ключовият момент за успешното приключване на даден проект, точно в този момент наличието и акуратната поддържка на памет носи голяма полза, защото значително съкращава срока за изпълнение;

Неоценимо е използването на специализирания софтуер по отношение на форматирането на готовия превод във вида на оригиналния материал. Всички използвани шрифтове, параграфи, цветове, чертежи, рисунки, снимки и т.н. в изходния файл се кодират в така наречените тагове и се запазват, текстът за превод се налива двуколонно и много удобно за работа от преводача, а на етапа предаване таговете се изчистват и файла се връща в първоначалния си вид, но вече преведен. Това не само запазва изцяло и гарантирано първоначалния вид, но и съкращава времето за работа по форматирането, което според обема и вида може да бъде значително.

Много бързо и лесно с помощта на този софтуер може да се направи анализ на обема и да се даде прецизен срок на изпълнение.

Основните програми, които използваме са:

  • TRADOS 2007 (up to v8.2), TRADOS Studio 2009, 2011, 2014, 2015 (incl. SDLX, Synergy, Passolo 2009), memoQ Professional, memSource, Across, Transit 3.0, Transit XV, Catalyst 8.0, Déjà vu, WimTrad, IdiomWorldserver, Wordfast, Wordbee,
  • Приложения на Microsoft: MS Localisation Studio 4.8, MS Helium 6, MS Jet stream;
  • Софтуер, предоставен от клиенти: XLIFF Editor, Taipan, Localisation Toolbox, PoEdit, Linguistic Toolbox

Работата със специализиран софтуер дава възможност за техническа проверка на превода с програми, която е невъзможна в другия случай - това от своя страна също изключително допринася за високото ниво на предлаганата услуга.

Такива програми са Xbench и Linguistic Toolbox - проверката се прави след редакцията на текста, дава възможност да се открият и поправят грешки, които често се пропускат при ръчна проверка като:  разнородност в терминологията, несъответствие на цифрите, правописни грешки, непреведени сегменти, двойни интервали, повтарящи се думи и др.