Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Опит

 

Качество

Отличната си организация и безкомпромисен контрол на качеството СОФИТА затвърди чрез внедряването на ISO 9001: 2000, по-късно през 2008 г. защити съответствието с Европейския стандарт за преводачески услуги EN 15038, а сега Международен стандарт ISO 17100, по който агенцията е сертифицирана. Така успяваме да отговорим на очаквания на нашите клиенти за най-високо ниво на качеството на предлаганата услуга.

Работният процес минава през няколко задължителни етапа. Първичен анализ на поръчката е първият и много съществен етап, защото е определящ за добрия изход. Важно е да се обърне внимание на спецификата, срока, обема и вида на изходния материал. Удовлетвореността на клиентите се постига като резултат от колективен труд на организатори, технически екипи и много добра комуникация с клиента - в детайли се обсъждат конкретните изисквания, уточнява се предназначението на превода, предоставят се ако има референтни материали. Изборът на подходящ лингвистичен екип от преводачи е съобразен с конкретната специфика на материала за превод и тяхната доказана сфера на компетентност, консултанти подсигуряват най-адекватния технологичен превод. Следващата стъпка в посока на безкомпромисен резултата е задължителната редакция - терминологична, стилова, езикова според нуждите на самия текст. В някои много определени случаи се изпраща за последна проверка от страна на клиента за одобрение преди окончателната публикация, печат и т.н. Процесът не завършва с предаването на превода, напротив - търси се обратна връзка от клиента, така ценна за усъвършенстване на работата и установяване на дълготрайно ползотворно сътрудничество. При стартиране на партньорство се създават бази данни с преводаческа памет за конкретни проекти, които гарантират еднаквост на превода, назначават се екипи, които са ангажирани с тези конкретни проекти и това допринася допълнително за удовлетвореността на клиентите.

Екипът от преводачи и редактори е друг определящ фактор за качеството. Ние сме в непрекъснат процес на набиране, тестване и обучение на преводачи и редактори, като не пестим време и усилия в тази посока. Вярваме в човешкия фактор и инвестираме в него. Критериите при подбора на лингвисти са изключително високи, както в професионално така и в техническо отношение. В резултат на този процес сега разполагаме с изключително богат ресурс от опитни професионалисти, експерти в съответните области, които работят със специализирания преводачески софтуер.

Организатори проекти - екип високо квалифициран, обучен за работа с всички съпътстващи процеса програми. Специалисти, които могат да работят под стрес, да вземат бързи и точни решения при създаване на непредвидени ситуации, имат гъвкав подход - винаги готови да услужат на клиента, отворени към инициативи, отговорни и задружни. Те анализират, организират, възлагат и вездесъщо проследяват всяка стъпка от процеса да бъде изпълнена по-най добрия начин и крайният клиент да бъде напълно удовлетворен от качеството и срочността на изпълнената услуга.