Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Клиентите на Преводаческа агенция СОФИТА

 

Български и европейски институции

 • Българска Народна Банка Българска Народна Банка
 • Министерство на вътрешните работи Министерство на вътрешните работи
 • Министерство на външните работи Министерство на външните работи
 • Министерство на правосъдието Министерство на правосъдието
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Министерство на финансите Министерство на финансите
 • УНИЦЕФ България УНИЦЕФ България
 • Фондация за развитието на правосъдието Фондация за развитието на правосъдието
 • Фондация Институт по европейско право Фондация Институт по европейско право
 • Court of Justice of the European Union Court of Justice of the European Union
 • CDT CDT
 • European Economic and Social Committee European Economic and Social Committee
 • European Asylum Support Office (EASO) European Asylum Support Office (EASO)
 • Народно събрание Народно събрание
 • Национален институт по правосъдие Национален институт по правосъдие