Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Области на специализация

 

Маркетинг и реклама

Преводите на маркетингови и рекламни текстове са едни от най-творческите и като общо правило е възприет подходът да не се превеждат буквално, което ги определя и като едни от най-сложните. Маркетинговите текстове се изготвят на база добро познаване на целевия пазар – сегментация, таргетиране, позициониране и работата на преводаческата агенция е да предаде най-точно техните послания на съответния език.

СОФИТА работи изключително със специалисти, доказали уменията си в областта на маркетинга и рекламата, преводачи, които имат широк диапазон от знания в тази област и са въоръжени с разнообразни лингвистични умения. За да достигне рекламното послание до целевата аудитория и да бъде възприето, в процеса на превода се съблюдава не само детайлно познание на езика, но също и на общността с нейните културните различия, като се вземат под внимание и особеностите на вида медия, в която ще се публикува превеждания материал.

Когато се превеждат слогани и подобни кратки, но много взискателни текстове, често се работи в група – преводът е свободен и креативен. Създава се екип от лингвисти, организира се брейнсторминг и паралелна работа по текста. Този подход дава възможност много успешно да се предаде маркетинговото послание на целевия език, като се запази стила, контекста и емоцията, която то предизвиква.

СОФИТА е предпочетен изпълнител на многобройни проекти за различни клиенти в областта на рекламата и маркетинга, включително за Microsoft.