Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Области на специализация

 

Право

Имаме необходимия опит, капацитет и ресурс да осигурим ефективно решение за превода на вашите проекти в областта на правото. Можем да предложим специалисти в различни правни сфери включително: административно, гражданско, международно, наказателно, вещно, наследствено, облигационно, осигурително, право на интелектуалната собственост, семейно, трудово, търговско, застрахователно и финансово право.

Превели сме и актуализираме ежеседмично всички действащи български кодекси и закони. Те са обединени в продукта „Българско законодателство на английски език“

От 2008 г. СОФИТА е основен доставчик на Съда на Европейския съюз ( CJEU) за следните езикови комбинации:

  • английски > български; немски > български; френски > български;

Превеждаме за Европейската комисия (DGT) и Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT).

През 2013 г. агенцията печели първо място в обществената поръчка за превод на Центъра за преводи на Европейския съюз (CdT) за следните езикови комбинации:

  • български > английски; български > немски; български > френски;

През 2015 г. СОФИТА печели първо място в обществената поръчка за превод на юридически текстове на Центъра за преводи на Европейския съюз (CdT) за езиковата комбинация:

  • английски > български;

 

Наши клиенти са:

Съд на Европейския съюз, Европейска комисия, Център за преводи за органите на Европейския съюз и др. европейски институции, Народно събрание, Администрация на президента на Република България, Министерство на външните работи, Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, много от институциите на България в публичния сектор както и някои от най-големите адвокатски дружества в България и др.