Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Области на специализация

 

Банково дело и финанси

В сферата на банковото дело и финанси ние сме доказали своя професионализъм.

Разполагаме с ресурс от високо квалифицирани специалисти в следните подобласти:

 • счетоводна документация,
 • банкова документация,
 • бизнес документация,
 • търговски документи,
 • застрахователни документи,
 • финансови доклади и отчети,
 • инвестиционни планове,
 • документация за фондовите борси,
 • данъчни документи,
 • финансови становища,
 • планове,
 • бюджети,
 • финансово състояние,
 • годишни счетоводни доклади,
 • годишни отчети,
 • декларации за приходите и разходите,
 • парични потоци,
 • счетоводни баланси,
 • данъчни декларации,
 • доклади от одити,
 • документация за сертификати,
 • пазарни анализи,
 • финансови анализи,
 • документация за инвестиционни фондове,
 • тръжна документация,
 • доклади от Комисията по финансов надзор и т.н.

 

Сред нашите клиенти в този сектор са:

Българска народна банка, Ситибанк, ING Банк, Райфайзен Инвестмънт, МКБ Юнионбанк, Алианц, Адванс Терафонд, Карол АД, Kirchman Corporation, Landwell, Европейска банка за възстановяване и развитие, ПроКредит Банк и др.