Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Области на специализация

 

Автомобилна индустрия

В годините преводаческа дейност успешно сме работили и продължаваме да обслужваме нашите клиенти от автомобилния сектор – водещи производители, търговци и доставчици. Създали сме богата терминологична база, разполагаме с човешки ресурс и имаме опита от преведените хиляди страници, за да предложим качество, цена и срок на изпълнение без конкуренция.

Превеждаме документи с техническа, производствена и търговска цел, включително:

  • ръководства на потребителя,
  • диагностика,
  • обучение и поддръжка,
  • гаранционни документи,
  • технически брошури и бюлетини
  • и много други.

 

Наши клиенти са:

Caterpillar, Infiniti, Hyundai, JCB, Vermeer, BMW, Mitsubishi, Mercedes, Opel, Honda, Fiat, Ford, Jeep, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo, John Deere, Porsche, Saab и др.