Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Опит

 

Области на специализация

От основно значение за качеството на предлаганата от нас преводаческа услуга е специализацията по конкретни области. Разполагаме с над 1000 специалисти - екипи от преводачи и редактори, експерти в различните сфери и езици. Част от преимуществата на СОФИТА са гъвкавост и адаптивност на работните потоци, които заедно с широката база от технически, документален, терминологичен и преди всичко човешки ресурс, дават възможност успешно да отговорим на нуждите на клиентите в следните сектори: