Request

Translation

Expert translations of specialised texts in the field of law, banking, finance, information… read more

Interpreting

Professional simultaneous and consecutive interpretations at events with international… read more

Legalisation

We are a translation agency authorised by the Ministry of Foreign Affairs of the… read more

Localisation

Translation/localisation of websites, software applications, manuals and handbooks… read more

Other services

Editing, proof-reading, adapting, updates, setting and word processing, prepress… read more
 

Experience

 

Области на специализация

От основно значение за качеството на предлаганата от нас преводаческа услуга е специализацията по конкретни области. Разполагаме с над 1000 специалисти - екипи от преводачи и редактори, експерти в различните сфери и езици. Част от преимуществата на СОФИТА са гъвкавост и адаптивност на работните потоци, които заедно с широката база от технически, документален, терминологичен и преди всичко човешки ресурс, дават възможност успешно да отговорим на нуждите на клиентите в следните сектори: