Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Контакти

Преводаческа aгенция Софита

Адрес: София 1408, бул. България  № 7, ет. 1

Тел.: +359 2 8585 000

Факс: +359 2 958 6058

Мобилен: +359 879 40 57 58

Имейли: