Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Нашият екип

 

Екипът на СОФИТА

 

Eкипът на СОФИТА - едно голямо семейство, в което всички взаимно се подкрепят и вдъхновяват, търсейки най-добрите решения за нашите клиенти. Преводаческия бизнес се развива много интензивно, нови CAT програми и платформи навлизат непрекъснато и предизвикателства има всеки ден. Точно затова сплотеният екип от 25 души е много старателно подбран с внимание към всеки аспект на бизнеса, но и към личностните качества и ценностна система. Те са добронамерени, лоялни и отзивчиви, но и изключително компетентни, добре обучени и запознати в детайли с всички последни технологии в бранша. Всеки един притежава уникални умения, които хармонират и допълват останалите. Те са едновременно амбициозни, целеустремени и организирани, а в същото време имат големи сърца, отворени са към човешката страна, активно участват във всяка социална инициатива, която фирмата по традиция често организира. Всеки носи духа на компанията и изповядва фирмените ценности като ги пренася в работата си и нашите клиенти усещат това различно отношение.

 Те обичат предизвикателствата - когато се заяви превод с много голям обем и невъзможно кратък срок – организаторите в екип заедно и бързо създават стройна организация от преводачи и редактори, разпределят работата по часове и минути, създават точен график за изпълнение и успяват да доставят брилянтен превод, при спазен срок – тогава си проличава изключително високият им професионализъм. Уникален за СОФИТА е нейния екип, който може да направи невъзможното за други възможно за вас. А извън работните отношения, когато се забавляват или празнуват, пак са задружни, имат забавни фирмени правила, които създават неповторима атмосфера в офиса – един ден от седмицата има дрес код – дънки и небрежен стил (casual style), всеки петък – пазаруват заедно от модните бутици (shopping therapy), с ентусиазъм се включват в благотворителните инициативи.