Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Социална отговорност

 

Социална отговорност и дарителска дейност

От самото си създаване СОФИТА носи в себе си духа на обществено ангажирана компания, която търси, намира, осъществява и подкрепя различни социални проекти, чрез които изразява своята загриженост за бъдещето на нашето общество. Във фирмената атмосфера се усеща нещо повече от бизнес нагласа, усеща се принадлежност към една идея – с какво да помогнем – и тази мисъл е насочена както към клиентите и екипа, така и извън фирмената среда към нуждаещите се в неравностойно положение, към младите специалисти, които търсят своя път, към сферата на изкуството и културата, към грижата за околната среда.

Социалната активност и дарителската дейност, кoято фирмата развива са резултат от вътрешната потребност на основателите и на екипа да допринесат според възможностите си за добрата кауза, под каквато и форма тя да може да се прояви. Ето част от инициативите, в които тази потребност намери израз:

  • Подкрепа на деца в неравностойно положение – целият екип се е ангажирал с ежемесечни дарения. Участваме с доброволчески труд на място в центъра за Семейна грижа на Фондация „За нашите деца“, обвързваме различни празници с тази кауза - например за Коледа вместо да си раздадем нови подаръци, всеки се раздели с нещо любимо от вкъщи и направихме Коледен търг . Парите, които иначе бихме дали за подаръци събрахме за децата.
  • Подкрепа на студенти – ръководството на фирмата има особен афинитет към подпомагането на младите хора, избрали преводаческата професия за свое професионално поприще. Всяка година приемат на стаж, абсолютно безплатно студенти от Софийски Университет, давайки им възможност да се запознаят на практика с работата в една от първите и най-успешни в бранша фирми. Провеждат безплатни лекции и младите хора могат да черпят буквално от „кухнята“ безценни познания от опита на хора, посветили се на тази работа и вложили години упорити усилия, които вече са постигнали голям успех.
  • Дарителство - СОФИТА подкрепя неправителствени организации за нуждаещи се в неравностойно положение:
  • Изкуство и култура:
  • Спонсорство:
  • Разделно събиране на отпадъци – в преводаческия бизнес се употребява голямо количество хартия - към нея в СОФИТА се отнасяме с особено внимание, задължително се използва двустранно и едва тогава се подготвя за рециклиране. Пластмасовите и металните отпадъци също се събират разделно.