Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Членства и партньорства

Членства

Софита е член на едни от най-големите организации в европейски и международен план, които обединяват опит и знания, допринасят за развитието на отрасъла, поставят и разрешават проблеми, защитават и уеднаквяват стандарти за най-високо качество в езиковата индустрия. На всяка конференция ние сверяваме часовника си с най-успешните компании в сектора и поддържаме качеството на нашите услуги на световно равнище.

 

Членове сме на:

 • ЕLIA –Европейска асоциация на езиковата индустрия European Language Industry Association

  ELIA е водеща търговска асоциация в сферата на езиковите услуги в Европа, която се ангажира с предоставянето на форум за обмен на идеи, благоприятстващи развитието на бизнес отношенията в езиковата индустрия както между колеги така и между други сродни организации, насърчава концепцията за висока професионална етика и стандарти на качество. ELIA способства за бизнес развитието на своите членове, предлагайки възможности за обучение и създаване на нови контакти. Като част от инициативите на форума е програмата за обмен Еlia Еxchange, а Софита е регионален координатор на програмата за България и Румъния. Тя има за цел да подобри връзката и взаимоотношенията между академичните среди и бизнеса. Включва студенти от европейски университети, изучаващи превод и доставчици на преводачески услуги - целта е да се създадат реални и взаимноизгодни партньорства с университетите, които да предложат такова обучение по превод, което да подготви максимално студентите за особеностите на бързо променящия се свят на преводаческите услуги.

   

 • GALA The Globalization and Localization Association

  GALA е най-голямата международна представителна организация в индустрията за писмени и устни преводи. Нейното създаване през 2002 г. дава отражение на интернационализацията и глобализацията на сектора, като дава възможност на членовете да прогресират чрез екипната работа и сътрудничеството помежду си. Като организация с нестопанска цел тя подпомага целия професионален сектор чрез създаване на общности за обсъждане на редица въпроси и намиране на иновативни решения, насърчаване на развитието, защитаване на обединени стандарти, споделяне на знания и нови технологични решения.

   

 • БАППА – Bulgarian Association of Professional Interpreting and Translation Agencies (Българска асоциация на професионалните преводачески агенции член на EUATC European Union of Associations of Translation Companies)

  Софита е една от четирите фирми основателки на БАППА, която е част от съюза на асоциациите на преводаческите компании EAUTC, признат от Европейската комисия в Брюксел. Съюзът събира и обединява гласовете на фирмите в този сектор и влияе на европейската политика по отношение на преводаческите услуги, има отношение за вземането на решения на ключови международни институции в езиковата индустрия. Подпомага разрешаването на общи въпроси, засягащи този бранш, има принос към разширяването на Европейския пазар за качествени езикови услуги, насърчава поддържането на най-високите стандарти за качество и добрите бизнес практики. Подпомага подобряването на обучението на лингвисти в цяла Европа.

   

 • AmCham – The American Chamber of Commerce in Bulgaria

  Американската търговска камара в България обединява повече от 300 американски, български и мултинационални компании, опериращи в страната. За последните 20 години Камарата е станала водеща в бизнеса организация, която инициира събития в областта на икономиката, международната и национална политика, както и в социалната сфера.

   

   

   

 • AHK – Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer

  Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. ГБИТК създава платформа за контакти, партньорства и обмен между германски и български фирми, открива нови възможности за успешен бизнес, предоставя широк спектър от услуги, с които отговаря на очакванията на своите членове и клиенти.

 

 

Партньорства

 • АПИС - Българско законодателство на английски език

  Дело на СОФИТА е поредицата “Българско законодателство на английски език”. Началото е поставено в далечната 1992 г. с превода на Търговския закон. С течение на годините базата данни се попълва и обогатява непрестанно. През 2004 г. СОФИТА обедини усилията си с АПИС БЪЛГАРИЯ ООД и разработи нов продукт АПИС - СОФИТА – плод на богатия опит и доказаните възможности на двете водещи в своите области фирми, съчетал най-добрия правно-информационен инструмент с най-добрия превод, за да предложи един компетентен подход и необходимото качество на професионалните потребители. Можете да разгледате как е структурирана поредицата и да направите поръчка тук.

   

 • Конгрес Инженеринг

  congresseng.com