Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ СОФИТА

 

За нас

Създадена през 1989 г., Преводаческа агенция СОФИТА премина през всички изпитания на зараждащия се свободен пазар, получи официален статут на бизнес организация през 1996 г. и до днес успешно осъществява своята амбиция да предоставя първокласно качество на пазара на преводаческите услуги.

Вещото ръководство и мотивираният екип от компетентни специалисти, взискателните клиенти и чуждестранните  партньори са движещата сила зад стремежа на СОФИТА да прилага най-добрите практики, високи професионални стандарти и най-съвременни технологии.

Отличната си организация и безкомпромисен контрол на качеството СОФИТА затвърди чрез внедряването на ISO 9001: 2000, по-късно през 2008 г. защити съответствието с Европейския стандарт за преводачески услуги EN 15038, а сега Международен стандарт ISO 17100, по който агенцията беше сертифицирана през март 2016 г.

През годините СОФИТА извоюва  позицията на безспорен лидер на преводния пазар. Енергичният и компетентен екип от мениджъри и асистенти умело организира, обучава и координира над 1000 устни и писмени преводачи и редактори, посветили се на тази трудна и отговорна професия. Всички те имат важен принос за професионалното ни развитие и изграждането на най-големия ни актив - положителна репутация.

Сред предимствата на СОФИТА е и семейният бизнес с характерните отличителни черти: единност и преданост, експедитивност и амбиция за развитие и успех, гарантиращи по-гъвкаво и по-ефикасно фирмено управление. Две поколения съчетават опит и традиция с новаторство и ентусиазъм, отглеждайки третото.

Още в "младежкия" период на своето развитие СОФИТА се доказа като лоялен и професионален партньор. Свидетелство за това е дългият списък от доволни клиенти. Сред тях са държавни институции, водещи български и чужди компании от различни стопански области. Немалко посолства също разчитат на нашите услуги. Агенцията е основен доставчик на превод към български език за над 100 преводачески агенции по света, на Европейския съд в Люксембург, Европейската комисия и други европейски институции.

СОФИТА ООД е член-учредител на Софийското конгресно бюро през 1995 г., инициатор и учредител на Българската асоциация на професионалните преводачески агенции (БАППА) през 2005 г. Агенцията членува и активно участва в живота на Европейската асоциация на езиковата индустрия ELIA, както и в световната асоциация за глобализация и локализация GALA.

В стремежа си да предложим на своите клиенти комплексно обслужване, развихме разнообразни спомагателни услуги, свързани с организацията на събития, за да осигурим всичко, което би улеснило престоя на вашите чуждестранни гости или подготовката и провеждането на всяко събитие.

Изберете СОФИТА и ще спечелите не просто доставчик на услуги, а партньор и съмишленик.
Нашият опит, гъвкавост и отзивчивост ще спестят вашето ценно време и усилия.

Рамона Стоянова, управител