Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

За преводачи

Регистрационна карта за одобрени преводачи

Лични данни:

Име, презиме и фамилия:

ЕГН:

Месторождение:

Лична карта №:

Издадена на:

От РПУ на МВР:

 

Адресна регистрация:

Данъчна служба:

 

Осигурителен статус и начин на разплащане:

  • Самоосигуряващо
    Булстат
  • Осигурено по трудов договор
  • Пенсионер

Фирма:

ЕИК:

Адрес по регистрация:

МОЛ:

Длъжност във фирмата:

 

Предпочитан начин на разплащане:


Разплащанията се извършват по банков път. Разплащания в брой се извършват по изключение и след предварителна уговорка.

Титуляр:

IBAN:

Ако все пак желаете да получавате хонорарите си в брой, моля посочете тук

 

E-mail:

Като регистриран администратор на данни ПА СОФИТА Ви информира, че ще съхранява и използва доброволно предоставените от Вас лични данни в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и ДОПК и няма да бъдат предоставяни на трети лица без Ваше съгласие, освен в случаите когато в българското и/или европейското законодателство е предвидено друго. Моля при промяна на данни, които биха попречили на изпълнението на ангажиментите ни към Вас или изискуемите от закона такива, да бъдем своевременно уведомени.


* - Попълването на полетата с * e задължително.