Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Кандидати

Кандидат преводачи


Моля, попълнете данните на кирилица!

Основна информация:


Допълнителна информация:


Езици:
 

Първи чужд език:

Изучаван в:

Ниво на владеене:

Посока на превод:

Писмен превод


Редактор


Коректор


Опит години


Синхрон


Консекутив


Опит години


Заклет


 

Втори чужд език:

Изучаван в:

Ниво на владеене:

Посока на превод:

Писмен превод


Редактор


Коректор


Опит години


Синхрон


Консекутив


Опит години


Заклет


 

Трети чужд език:

Изучаван в:

Ниво на владеене:

Посока на превод:

Писмен превод


Редактор


Коректор


Опит години


Синхрон


Консекутив


Опит години


Заклет


 

Смесени езикови комбинации: (пример EN > FR)

Писмен превод


Редактор


Коректор


Опит години


Синхрон


Консекутив


Опит години


Заклет


Писмен превод


Редактор


Коректор


Опит години


Синхрон


Консекутив


Опит години


Заклет


 


Работна техника, компютърни умения и други:
 

CAT Tools

 
Други умения: Предпечат Субтитриране Сваляне на фонограма Локализация
 

Интернет бази данни и речници:

Други специални умения:

Опит с други агенции:

Опишете накратко преводаческият си опит:

 
Приложения: Автобиография Референции Дипломи Други
 


Моля, отбележете основните области, в които превеждате:
 • Автомобили
 • Биология
 • Ветеринарна медицина
 • Военно дело
 • Геология
 • География
 • Договори
 • Европейски съюз
 • Езотерика
 • Екология
 • Електроника
 • Електротехника
 • Електроуреди
 • Енергетика
 • Журналистика
 • Изкуство
 • Икономика
 • Информационни технологии
 • Клинични проучвания
 • Лични частни документи
 • Маркетинг
 • Машиностроене
 • Медицина
 • Медицинска техника
 • Металургия
 • Образование
 • Поезия
 • Политика
 • Право
 • Реклама
 • Религия
 • Ръководства за машини
 • Селско стопанство
 • Софтуер
 • Спорт
 • Стоматология
 • Строителство
 • Телекомуникации
 • Туризъм
 • Търговски документи
 • Фармацевтика
 • Финанси
 • Фирмени документи
 • Хардуер
 • Химия
 • Хранителна промишленост
 • Художествена литература
 

Като регистриран администратор на данни ПА СОФИТА Ви информира, че ще съхранява и използва доброволно предоставените от Вас лични данни в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и ДОПК и няма да бъдат предоставяни на трети лица без Ваше съгласие, освен в случаите когато в българското и/или европейското законодателство е предвидено друго. Моля при промяна на данни, които биха попречили на изпълнението на ангажиментите ни към Вас или изискуемите от закона такива, да бъдем своевременно уведомени.