Request

Писмен превод

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… повече

Устен превод

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… повече

Легализация

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… повече

Локализация

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… повече

Други услуги

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… повече
 

Формуляри

Форма за запитване/заявка

ИЗБЕРЕТЕ ВИД ПРЕВОД:


ПИСМЕН ПРЕВОД:
 

ОРИГИНАЛ:

Ако определянето на обема ви затруднява, ние ще го направим вместо вас.
 

ЕЗИК:

 

ВИД НА ПРЕВОДА:

 

ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ:

  • Легализация на документ от чужбина за България
  • Легализация на документ от България за чужбина
  • За коя страна е предназначен документа:
 

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


* - Попълването на полетата с * e задължително.УСТЕН ПРЕВОД:
 

Ако не разполагате с такава, моля посочете времетраенето по дати и часове:

 

ВИД УСТЕН ПРЕВОД:

 • Конферентен превод
  • Симултанен (на кабина)
  • Консекутивен
 • Консекутивен превод за делови срещи
 • Персонален превод – (шушутаж / тургид система)
 • Работен превод при придружаване
 • Екскурзовод
 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ТЕХНИКА ЗА ПРЕВОД ИЛИ ДРУГО ОБОРУДВАНЕ:

 • Да
 • Не


ОПИСАНИЕ ТЕХНИКА:

Вид техника:

Да/не:

Брой:

Дни:

Общо:

Кабина за екип от двама:
Система за превод:
Озвучаване:
Слушалки с ИЧ приемник:
Безжичен микрофон на статив:
Безжичен микрофон тип "брошка":
Дискусионни микрофонни пулта:
Овърхед проектор:
Проектор за диапозитиви:
Мултимедия:
Компютър:
Екран:
Флипчарт:
Копирен апарат:
Телефон:
Факс:
Интернет връзка:
Транспорт:
Командировъчни:
 

* - Попълването на полетата с * e задължително.