Request

Translation

Expert translations of specialised texts in the field of law, banking, finance, information… read more

Interpreting

Professional simultaneous and consecutive interpretations at events with international… read more

Legalisation

We are a translation agency authorised by the Ministry of Foreign Affairs of the… read more

Localisation

Translation/localisation of websites, software applications, manuals and handbooks… read more

Other services

Editing, proof-reading, adapting, updates, setting and word processing, prepress… read more
 

News

DAY OF THE LEADERS OF THE BULGARIAN NATIONAL REVIVAL

Dear colleagues! Today Bulgaria pays tribute to the leaders of the Bulgarian national revival who preserved over the centuries the spiritual values of the nation and its morals. The day of the leaders of the Bulgarian national revival was celebrated for the first time in Plovdiv in 1909. With a decree of Tsar Boris III of 1 November 1923, this day was declared… read more

ELRC - European Language Resource Coordination

Управителката на Софита г-жа Рамона Стоянова и директор административна дейност г-жа Светла Маринова бяха поканени да участват като представители от бранша на преводаческите агенции в семинара Координиране на езиковите ресурси в Европа, който имаше за цел да представи една инициатива на Европейската комисия за преодоляване на езиковите бариери. „Езикът на Европа това… read more

ELIA TOGETHER

Като дългогодишен член на Elia – Европейската асоциация на езиковата индустрия, СОФИТА традиционно участва в събитията NetworkingDays, организирани ежегодно от сдружението. Тази година асоциацията разшири своя фокус, като събра фирми доставчици на преводачески услуги и професионални преводачи заедно в първата си конференция в този формат под бранда Elia Together. И… read more