Request

Translation

Експертни преводи на специализирани текстове в областта на правото, банковото дело,… read more

Interpreting

Професионален симултанен и консекутивен превод на събития с международно участие… read more

Legalisation

Оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за… read more

Localisation

Превод/локализация на уебсайтове, софтуерни приложения, ръководства и наръчници за… read more

Other services

Редакция, коректура, адаптация, актуализация, набор и текстообработка, предпечат,… read more